Autentificare

Avem 23 vizitatori și niciun membru online

Caracterul de lege al Contractul Colectiv de Munca

 

 

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC  LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, PARTEA a V-a, nr. 5 din 14 noiembrie 2012

 

 

Art. 69.(CCMUSIP)

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

 

Codul muncii
Legea nr. 53/2011, Codul Muncii

Republicat in Monitorul Oficial nr. 345/18 mai 2011- Legea nr. 40

 

 

Titlul VIII - Contractele colective de munca


Art. 229
(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.

 

 

 

CONSTITUŢIA ROMÂNIEI

- Republicată -

 

 

EMITENT:      ADUNAREA CONSTITUANTĂ

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 767 din 31 octombrie 2003

 

ART. 41

Munca şi protecţia socială a muncii

    (2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

    (5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.

 

Intocmit: Ioan Duicu, prim vicepresedinte UJSLI BN