Autentificare

Avem 8 vizitatori și niciun membru online

ANUNT - LICITATIE - MATERIALE CONSUMABILE BIROTICA SI PAPETARIE

UNIUNEA JUDETEANA A SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT cu sediul in Bistrita, str. Al. Odobescu nr. 3, judetul Bistrita=Nasaud, inregistrata ca persoana juridica in baza Sentintei civile nr..177/PJ/1990 (dosar nr. 179/PJ/1990) in Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Bistrita, cod fiscal 13457366, cont RO33CECEBN0131RON0052739 deschis la CEC BANK Bistrita, prin reprezentant legal, presedinte Mocian Emil, anunta cererea de oferte pentru achizitia prin incredintare directa – in cadrul proiectului ,,Promovarea prin activitati inovatoare a egalitatii de sanse si de gen in cadrul organizatiilor partenerilor sociali, cu accent pe institutiile de educatie”, finantat prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 6 ,,Promovarea Incluziunii Sociale” Domeniul major de interventie 6.3 ,,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, Investeste in oameni “ Investeste in oameni!. - Materiale consumabile - Birotica si papetarie Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut. Termenul limita de primire a ofertelor este 30.09.2013, ora 10.00. Informatii suplimentare se pot obtine prin e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . PREŞEDINTE, Profesor Emil Mocian