Autentificare

Avem 11 vizitatori și niciun membru online

Stategie si obiective


Art.6 UJSLI B-N apara dreptul salariatilor din învatamânt de a-si constitui grupe sindicale, fara deosebire de nationalitate, sex, convingeri, apartenenta politica si religioasa.
Art.7 Obiectivele UJSLI B-N sunt urmatoarele:
a) promoveaza si apara drepturile, interesele profesionale, economice, sociale, culturale, etc. ale membrilor din sindicatele si unitatile afiliate prevazute de legislatia în vigoare, de conventiile interne si internationale si de contractele colective de munca;
b) actioneaza ca factor activ al modernizarii învatamântului, în concordanta cu obiectivele integrarii europene a României;
c) militeaza pentru cresterea calitatii si eficientei actului educativ, pentru îmbunatatirea pregatirii profesionale a cadrelor didactice si a celorlalti angajati din învatamânt, precum si pentru îmbunatatirea continua a standardului de munca si viata al acestora;
d) asigura asistenta juridica unitatilor afiliate;
e) lupta pentru mentinerea locurilor de munca ale membrilor sai de sindicat, a drepturilor legate de munca si protectia muncii, a asistentei si protectiei sociale;
f) se implica în discutarea si aplicarea tuturor actelor normative privitoare la învatamânt, în general, si la salariatii din învatamânt, în special;
g) conlucreaza cu organizatii sindicale nationale si internationale.
Art.8 UJSLI B-N actioneaza pentru:
a) unitatea si cresterea fortei de actiune a organizatiilor sindicale afiliate, pentru punerea în valoare si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
b) îmbunatatirea legislatiei referitoare la protectia muncii si asigurarile sociale;
c) respectarea egalitatii în drepturi a membrilor de sindicat;
d) apararea democratiei si a drepturilor sindicale;
e) asigurarea protectiei liderilor si membrilor de sindicat, conform legislatiei în vigoare si Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Ramura;
f) pregatirea liderilor si membrilor de sindicat pe problemele specifice activitatii sindicale si a relatiilor de munca;
g) asigurarea sanatatii si a refacerii capacitatii de munca a salariatilor din învatamânt, inclusiv prin crearea sistemului propriu de facilitati pentru odihna si tratament, pentru desfasurarea activitatilor turistice, sportive, culturale, etc.;
h) aplicarea si respectarea tratatelor si conventiilor internationale referitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania a aderat sau este parte.