Autentificare

Avem 3 vizitatori și niciun membru online

Cotizatia si contributia la organizatia sindicala

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL

PE ANII 2007-2010

Incheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat

la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 2895/29.11.2006


ART.103. – In contractele colective de munca incheiate la nivel de unitate de catre

sindicate in numele salariatilor, partile contractante vor conveni, printr-o clauza expresa,

ca salariatii asupra carora se intind efectele contractului colectiv de munca negociat, altii

decat membrii de sindicat, sa plateasca o contributie pentru desfasurarea negocierilor

colective, care sa nu fie mai mica de 0,6% din salariu dar care sa nu depaseasca

valoarea contributiei sindicale. Aceasta contributie urmeaza a forma un fond.


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE GRUP DE UNITĂŢI ÎNVĂŢĂMÂNT AL JUDEŢULUI BISTRIŢA – NĂSĂUD

PENTRU ANUL 2010 -2011

Inregistrat la MMFPS cu nr. 516/10/23.11.2010


Art. 5 (1) De clauzele prezentului contract colectiv de munca beneficiaza salariatii din unitatile si institutiile invatamantului preuniversitar judetean, conform art. 11, alin (1) lit. b din Legea 130/1996, republicata.

(2) In conformitate cu prevederile art. 103 din Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national si cu prevederile art. 5 alin (3) si (4) din Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura invatamant, salariatii din invatamant care nu sunt membri de sindicat, nu au negociat contracte separat prin reprezentantii salariatilor si beneficiaza de prevederile prezentului Contract Colectiv de Munca, platesc, prin retinerea pe statul de plata, o contributie procentual egala cu cotizatia membrilor de sindicat (1% din salariul brut ).

Aceasta contributie se vireaza lunar, prin grija angajatorului, in contul UJSLI BN: RO33CECEBNO131RON0052739, deschis la CEC Bistrita, cod fiscal: 13457366 cu mentionarea distincta a sumei / unitate.

(3) Avand in vedere prevederile art. 40 alin.(2) si art. 241 alin. (1) lit.b din Legea 53/2003 – Codul muncii precum si art. 37 alin (1) si (2) ale prezentului contract, prin contributia platita nemembrii de sindicat beneficiaza de clauzele contratelor colective de munca negociate cu sindicatele, de drepturile stabilite prin toate actele normative in vigoare, precum si de drepturile castigate de sindicate pe parcursul derularii contractului colectiv de munca.

Art. 121 (1) La cererea UJSLI BN si a organizatiilor/grupelor sindicale si cu acordul membrilor de sindicat inspectoratul scolar si conducerile unitatilor si institutiilor de invatamant vor accepta incasarea cotizatiei membrilor de sindicat pe stat de plata de catre persoanele care au sarcini de serviciu privind plata salariilor. Sumele retinute aferente cotizatiilor vor fi virate astfel : 50 % in conturile proprii si 50% in contul UJSLI BN

(2) Cotizatia platita de membrii organizatiilor sindicale in cuantum de 1% din salariul brut realizat este deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit, conform Legii 54/2003.