Autentificare

Avem 13 vizitatori și niciun membru online

Arhiva FSLI 2007-2012

Incep discutiile Legii Educatiei Nationale in comisiile parlamentare

Maine, 21 aprilie, ora 14.00 si joi, 22 aprilie, ora 8.30 in Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport a Camerei Deputatilor se dezbat:

- proiectul Legii educatiei nationale (PL-x 156/2010) (propus Guvern)
- propunere legislativa "Legea educatiei nationale" (Pl-x 115/2010)(propus PSD)
- propunere legislativa privind invatamantul superior (Pl-x180/2010) (propus PNL)
- propunere legislativa privind statutul personalului didactic (Pl-x181/2010(propusPNL)
- propunere legislativa privind invatamantul preuniversitar (Pl-x182/2010) (propus PNL)
Reprezentantii FSLI sunt invitati la aceste dezbateri.
Pe www.fsli.ro o sa aveti noutati legate de aceste dezbateri.
citesc pe site.ul mects

Proiectul Legii Educaţiei Naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi aprobat de Guvernul României, în data de 12 aprilie, se află actualmente în proceduri de avizare la comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor. Astfel, în şedinţele de astăzi, 20 aprilie, proiectul Legii Educaţiei Naţionale a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. La aceste trei avize, se adaugă cel al Comisiei juridice, primit în data de 13 aprilie.

Proiect LEN un substrat al administratiei locale si centrale


M-am intrebat deseori de ce este asa mare batalie pe componenta CA al unitatii scolare.
sunt doua aspecte pe care le-am sesizat.
1. Trecerea sumelor direct in contul unitatii scoalare inclusiv investitiile;
2. art 313 (4) Terenurile si cladirile aferente unitatilor de învatamânt liceal trec din domeniul public local în domeniul public judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti pâna la data de 1 septembrie 2011. Predarea-preluarea se face pe baza de protocol încheiat în conformitate cu prevederile legale.
Interesul lor este patrimoniul si banii pentru investitii. Asta este singurul interes al administratiei. Nicidecum calitatea educatiei.


{moscomment}

Guvernul României a modificat standardele de cost pentru învatamantul vocationalGuvernul României a aprobat în şedinţa de astăzi, 14 aprilie, hotărârea de modificare şi completare a HG 1.618/2009 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2009. Potrivit acestui document, Executivul a alocat 145,15 milioane lei din bugetul de stat pentru asigurarea fondurilor suplimentare necesare unei bune funcţionări a sistemului de învăţământ. Astfel, din această sumă au fost alocate 65 milionane lei pentru cantinele şi căminele liceelor. Diferenţa de aproximativ 80 milioane lei este destinată finanţării suplimentare a şcolilor de arte şi meserii, a învăţământului vocaţional şi a Programului „Step-by-Step".


Guvernul a decis unele modificări în ceea ce priveşte finanţarea per elev a tinerilor care frecventează liceele vocaţionale, tocmai pentru a asigura o buna funcţionare a acestor unităţi de învăţământ. Aceşti elevi vor beneficia de alocări financiare mai mari decât cele de până acum. O altă modificare constă în stabilirea unei finaţări diferenţiate în funcţie de profilul liceului vocaţional, respectiv artă şi muzică.
De exemplu, înainte de această modificare, învăţământul primar vocaţional beneficia de un standard de cost pe elev de 2.555 lei în mediul urban şi 3.056 lei în mediul rural.

Potrivit noilor reglementări, s-a diferenţiat învăţământul primar vocaţional fără muzică de cel cu profil de muzică, finanţarea realizându-se astfel: învăţământul vocaţional de muzică (urban şi rural) - 4.571 lei şi învăţământul vocaţional (fără muzică) - 2.742 lei (arte plastice şi coregrafie). De asemenea, în cazul învăţământului liceal de muzică, standardul de cost pe elev aproape s-a dublat, de la 3.272 lei/elev la 6.285 lei/elev, atât în mediul urban cât şi în cel rural.


De asemenea, actul normativ introduce standarde de cost şi coeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pentru elevii înscrişi în Programul „Step-by-Step".

 Standardul de cost pe elev este de 4.057, atât pentru mediul urban urban, cât şi pentru cel rural.


{moscomment}

Titularizarea in Uniunea Europeana


In contextul in care in Romania se doreste disparitia titularizarii in sistemul national, lasand o autonomie totala a unitatilor de invatamant, va atasez o harta a acestui element in UE.

Adica din ROSU se doreste trecerea in alb sau verde.

De aceea in referendumul legat de LEN (click aici) am supus atentiei si acest aspect.

LEN greselile continua

La o lectura a primelor articole am constatat pe langa problemele de fond pe care le-am pus in referendum: componenta CA, titularizarea, clasa a IX-a, finantarea per elev in cuantum egal in invatamantul privat si public.

Urmatoarele articole


VARIANTA OFICIALĂ
VARIANTA CORECTATĂ
Art. 1 Prezenta lege reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi superior, public şi privat şi educaţia permanentă. Legea asigură cadrul legal pentru exercitarea dreptului fundamental la educaţie.
Art. 1 Prezenta lege reglementează structura, funcţiile, organizarea si funcţionarea sistemului de învăţământ preuniversitar si superior, public si privat, si educaţia permanentă.

- Trebuie neapărat pusă virgulă după termenul ,,privat”, întrucât structura ,,public şi privat” are rol apozitiv între două dintre elementele unui complement direct multiplu prin care se arată ce reglementează prezenta lege: structura ... şi educaţia permanentă.

Art.3 Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior din România sunt:
(1) Principiul echităţii, în baza căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare;
(2) Principiul calităţii, în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi bune practici internaţionale;
(3) Principiul relevantei, pentru nevoile de dezvoltare personală şi social-economică;
(4) Principiul eficientei, pentru obţinerea de rezultate educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
(5) Principiul descentralizarii, în baza caruia deciziile principale se iau de către actorii implicati direct în proces;
(6) Principiul răspunderii publice, în baza căruia unităţile şi institutiile de învăţământ răspund public de performantele lor;
(7) Principiul respectării identităţii culturale a minoritatilor nationale;
(8) Principiul autonomiei universitare;
(9) Principiul libertăţii academice;
(10) Principiul transparentei;
(11) Principiul independentei de ideologii, religii şi doctrine politice.

Art.3 Principiile care guvernează învăţământul preuniversitar si superior din România sunt:
(1) principiul echităţii, în baza căruia accesul la oportunităţile de învăţare se realizează fără discriminare;
(2) principiul calităţii, în baza căruia procesul de învăţământ/ activităţile din învăţământ se raportează la standarde de referinţă si bune practici internaţionale;
(3) principiul relevanţei, pentru nevoile de dezvoltare personală si social-economică;
(4) principiul eficienţei, pentru obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente;
(5) principiul descentralizării, în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii
implicaţi direct în proces;
(6) principiul răspunderii publice, în baza căruia unităţile si instituţiile de învăţământ răspund public de performanţele lor;
(7) principiul respectării identităţii culturale a minorităţilor naţionale;
(8) principiul autonomiei universitare;
(9) principiul libertăţii academice;
(10) principiul transparenţei;
(11) principiul independenţei de ideologii, religii si doctrine politice.

- Când urmează o enumerare, după semnul „două puncte” (:) şi, cu atât mai mult, după semnul „punct şi virgulă” (;) se scrie obligatoriu cu iniţială mică („principiul”). În această poziţie, fac excepţie numai substantivele proprii: se scriu cu iniţială mare.
- Având în vedere cele două sensuri principale ale noţiunii de „învăţământ” (1. proces pedagogic/ acţiune de a învăţa ceva; 2. sistem de instituţii în care se desfăşoară procesul pedagogic), structura „activităţile de învăţământ”:
1. este pleonastică, dacă o raportăm la primul sens al noţiunii de învăţământ;
2. conţine folosirea incorectă a prepoziţiei „de”, dacă o raportăm la cel de-al doilea sens.
În locul structurii „activităţile de învăţământ”, ar fi corectă folosirea fie a structurii procesul de învăţământ, fie a structurii activităţile din învăţământ. Dintre cele două variante corecte, aş alege-o pe cea de-a doua.

Art.6 (2) Regimul actelor de studii emise de unităţile şi instituţiile de învăţământ se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 6. (2) Regimul actelor de studii emise de instituţiile de învăţământ se stabileste de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

- Sintagmele ,,unitate de învăţământ” şi ,,instituţie de învăţământ” sunt sinonime: ,,unitate de învăţământ = instituţie care organizează şi în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ” (cf. Dicţionar de pedagogie, coordonator: acad. Ştefan Bârsănescu)

Art.19 (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura buna desfăşurare
a învăţământului preuniversitar în arealul în care acestea îşi exercită autoritatea.
Art.19 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în unitatea administrativ-teritorială în care acestea îşi exercită autoritatea.

- Conform celor mai importante lucrări lexicografice academice:
1. Marele dicţionar de neologisme 2007: „areal” = teritoriu de răspândire a unei specii de plante sau de animale, a unui fenomen natural etc.
2. DEX 1998: „areal” = arie specifică de răspândire a unei specii, a unei clase etc. de plante sau de animale.
Prin urmare, folosirea termenului „areal” este improprie, întrucât elevii, studenţii şi cadrele didactice nu sunt nici plante, nici animale, ci oameni.
În locul structurii ,,în arealul în”, corectă este folosirea uneia dintre structurile: în unitatea administrativ-teritorială în/ pe teritoriul pe/ în zona în etc.

Art. 22
(2) ... care permite obţinerea certificatului de calificare de nivel EQF 3, Art. 22
(2) ... care permite obţinerea certificatului EQF de nivel 3,

- Trebuie schimbată topica, întrucât EQF 3 nu este singurul, ci există un EQF care are, din câte mi-aduc aminte, cel puţin 8 niveluri şi trebuie eliminată structura „de calificare”, întrucât Q din EQF nu înseamnă altceva decât „calificare” (folosirea lui creează un pleonasm).
- Trebuie explicat pe scurt, în paranteză, ce înseamnă „EQF 3” (Cadrul European al Calificărilor, document de lucru al Comisiei Europene SEC (2005) 957 din 08.07.2005). Termenul respectiv nu l-am găsit în niciunul dintre dicţionarele româneşti de abrevieri şi sigle. Prin urmare, colegii din unităţile de învăţământ neconectate la Internet se vor uita cruciş la EQF 3.
MECTS şi toate structurile subordonate (până la nivelul instituţiilor de învăţământ) ar fi trebuit să dea publicităţii încă din noiembrie-decembrie 2005 rezultatele dezbaterii EQF.
Nefiind conectat la Internet în 2005, nu ştiu dacă s-au realizat dezbaterea şi publicarea rezultatelor dezbaterii EQF.


Reprezentaţii Biroului de Presă ai M.E.C.T.S. dau dovadă de lipsă de fair-play faţă de partenerii de dialog social!

În data de 8.04.2010, în urma unei dezbateri publice asupra proiectului Legii Educaţiei Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a postat pe site-ul său un comunicat de presă din textul căruia reiese că vorbitorii, în intervenţiile lor, doar au ridicat în slăvi acest proiect de lege.

Loviţi de amnezie sau poate pentru a induce în eroare opinia publică, cei care au redactat acest comunicat au prezentat trunchiat consideraţiile exprimate, inclusiv pe cele ale preşedintelui FSLI, domnul Aurel Cornea.

Pentru o corectă informare a membrilor de sindicat afiliaţi la federaţia noastră, facem următoarele precizări verificabile:

Intervenţia preşedintelui FSLI menţionată în comunicat reprezintă doar introducerea expozeului.
În partea esenţială a acestuia, omisă voit din comunicat, domnul Aurel Cornea a punctat o parte a prevederilor din acest proiect de lege care, dacă vor rămâne în forma propusă de MECTS, vor avea efecte negative, în primul rând asupra principalilor beneficiari-elevii, cât şi asupra salariaţilor din învăţământ. Acestea sunt:
Prin trecerea clasei a-IX-a de la învăţământul liceal la cel gimnazial, copiii cu vârsta de pînă în 16 ani sunt “aruncaţi”pe piaţa muncii fără să aibă niciun certificat de competenţă profesională;
Componenţa Consililui de Administraţie de la nivelul unităţii de învăţământ: 1/3 cadre didactice, 1/3 reprezentanţi ai părinţilor şi 1/3 ai consiliului local, va face inoperabil acest organ suprem de conducere al unităţii de învăţământ;
Introducerea titularizării pe post va avea efecte dezastruoase asupra cadrelor didactice;
Asigurarea finanţării de bază atât pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul obligatoriu de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat acreditat, reprezintă o discriminare.
O lege durabilă, aşa cum se doreşte a fi Legea Educaţiei Naţionale, nu poate fi construită având la bază doar o concepţie unilaterală, ci luând în considerare şi punctele de vedere ale reprezentanţilor elevilor, studenţilor, părinţilor,O.N.G.-urilor şi ai sindicatelor din învăţământ.
Reprezentanţii Ministerului Educaţiei ar fi bine să înţeleagă că faţă de partenerii de dialog social trebuie să ai un comportament bazat pe fair-play, chiar într-un simplu comunicat de presă.

PRIM-VICEPREŞEDINTE F.S.L.I.,
Simion HANCESCU


{moscomment}