Autentificare

Avem 10 vizitatori și niciun membru online

Arhiva FSLI 2007-2012

Informare FSLI Departament Juridic

Informare FSLI Departament Juridic

 

 

 

F. S. L. I. organizează la Iaşi un marş de protest în timpul sedintei de guvern

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ organizează la Iaşi, miercuri 17 martie 2010, între orele 14,30 -17, un marş de protest în timpul şedinţei de guvern care va avea loc la Universitatea "Al. I. Cuza".
Marşul se va desfăşura pe traseul: Stadion "Emil Alexandrescu" - Bd. Carol I - Universitatea "Al. I. Cuza".
La această acţiune de protest vor participa aproximativ 1500 de sindicalişti de la sindicatele afiliate Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.
În conformitate cu decizia Colegiului Naţional al Liderilor F.S.L.I. de săptămâna trecută, la nivel teritorial în perioada 15.03.2010-02.04.2010 se vor organiza mitinguri, pichetări şi greve de avertisment.

Astfel:
COMUNICAT FSLI

În judetul Buzau se pune lacatul pe scoli !

În urma nemulţumirilor salariaţilor din învăţământul buzoian ca urmarea a:
• Insuficienţei fondurilor alocate conform H.G. nr.1618/2009 privind finanţarea “per capita” şi punerea acesteia în aplicare începând cu data de 01.01,2010, deşi restructurarea reţelei de învăţământ se face începând cu data de 01.09.2010;
• Sistarea alocaţiilor bugetare pentru continuarea investiţiilor în unităţile de învăţământ din judeţul Buzău şi neachitarea lucrărilor efectuate şi finalizate;
• Imixtiunilor M.E.C.T.S. şi I.S.J. Buzău în interpretarea hotărârilor judecătoreşti, precum şi instigarea de către aceste instituţii la nerespectarea acestor hotărâri definitive şi irevocabile;
• Nerespectarea prevederilor Legii nr. 330/2009, care garantează menţinerea salariilor brute în luna ianuarie 2010 la nivelul celor din luna decembrie 2009,

Colegiul judeţean al liderilor S.I.P. „Prof. I. Neacşu” Buzău a hotărât:
1. Întreruperea activităţii şi a procesului instructiv – educativ, în perioada 16-19 martie 2010, în toate unităţile de învăţământ în care S.I.P. „Prof. I. Neacşu” Buzău are membri de sindicat;
2. Netrecera notelor în documentele şcolare până nu se face dovada alocării sumelor necesare salarizării pentru anul 2010.
3. Participarea membrilor de sindicat la toate acţiunile de protest organizate de F.S.L.I..

Departamentul Comunicare
Bucureşti, 15.03.2010

Legea Educatiei Nationale scrisa pe picior si in secret?

Din sursele presei (care ca de obicei reuseste sa obtina multe lucruri din interiorul ministerelor) am primit si eu un proiect al Legii Educatiei Nationale.

Participand anul trecut din partea Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant la discutiile la Codul Educatiei, care a devenit ulterior Legea asumata de catre Guvern, am ramas profund surprins de conceptul acestei NOI legi.

Nu vreau sa ma pronunt pe fond pentru ca am inteles ca este forma bruta a acesteia si cu siguranta o sa am multe de spus, insa inceputul este magnfic, spunandu/se de unde se pleaca in conceperea ei, de la: LEGEA MICLEA. LEGEA ASUMATA. DISCUTII.
Adica trei materiale care impreunate si combinate trebuie sa constituie Legea Educatiei Nationale.
In primul rand LEGEA MICLEA nu exista...exista niste Solutii transmise de catre Comisia prezidentiala, chiar d Miclea sustinand ca e vorba de solutii nu de Lege.

In al doilea rand in LEGA ASUMATA au fost incluse foarte multe lucruri din Solutiile Comisie prezidentiale si din "Legea Adomnitei".
ce inseamna DISCUTIIle??? Cele de taina din MECTS sau de pe la partid? Sau ...?
Astept sa vad si eu acel proiect pentru ai da dreptate lui murphy . A fura idei de la cineva, este plagiat. A le fura de la mai multi, este cercetare.
Sper ca acesta ultima cercetare sa fie si finalizata. Si sper sa realizeze si guvernantii ca pentru reforma in sistem este nevoie de bani...multi bani
Daca nu ii aveti lasati gargara ieftina si nu distrugeti ce a mai ramas bun din scoala romaneasca.

Nu exista bani pentru salariile pentru luna februarie

FSLI Maramures atrage atentia că mai multe primarii nu au bani la buget pentru a achita salariile profesorilor, problemele pornind in primul rand de la faptul ca la nivel central fondurile au fost repartizati dupa ureche.

Mai exact, sumele au fost impartite in mod egal pe cele patru trimestre (25%), guvernantii neluand in calcul faptul ca in trimestrul 3 educatia are nevoie de bani mai putini, angajatii din acest sistem fiind in vacanta.

Aceasta este dovada clara ca bugetul nu se face dupa necesitatile unitatilor de invatamant ci pe genunchi dintr-un cabinet de la Bucuresti.
La nivelul judetului, cel putin 8 primarii au vistieria goala pentru dascalii lor, in timp ce in alte administratii exista doar un procent din suma totala, iar in Baia Mare sunt asigurate doar 45% din lefurile profesorilor.

Pentru a se achita integral sumele necesare angajatilor din invatamant din judetul Maramures era nevoie de un buget total de 37% pe acest prim trimestru. Ne lipsesc astfel cele 12 procente. Partea tragica e ca anul acesta nu exista nici temeiul legal pentru a transfera aceste sume din alte trimestre in functie de necesitati.

Azi SLIMM a solicitat liderilor de unitati scolare o situatie exacta a necesarului (AICI).
E posibil sa apara proteste spontane la nivel de unitate scolara iar liderii SLIMM o sa intruneasca vineri, 5 martie, in sedinta pentru a hotari formele de protest in conditiile in care situatia nu se solutioneaza.

Avem semnale ca si in Satu Mare nu exista bani suficienti.

O sa revin si cu alte detatalii legate de aceasta problema.

FSLI BUZAU A DECLANSAT DEJA PROTESTELE

Modificarea Statutului Personalului Didactic, incadrarea PIPP

Legea 387/2009privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 898, din 22 decembrie 2009.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 2, literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 151 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) educatori/educatoare — in invatamantul prescolar;
b) invatatori/invatatoare — in invatamantul primar;”.
2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc doua noi puncte, punctele 3 si 4, cu urmatorul cuprins:
„3. La articolul 151 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1 si d2, cu urmatorul cuprins:
d1 profesori pentru invatamantul prescolar — in invatamantul prescolar;
d2 profesori pentru invatamantul primar — in invatamantul primar.»
4. La articolul 151 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«e) profesor — in invatamantul prescolar, primar, secundar si postliceal.»”
>3. La articolul II punctul 1, literele a) si b) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru invatamantul prescolar; profesor;
b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/ institutoare; profesor pentru invatamantul primar; profesor.”
4. La articolul II, dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 11 si 12 , cu urmatorul cuprins:
„11. La articolul 7 alineatul (1), literele c)—g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«c) pentru functia de institutor — absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea cu diploma aunei institutii de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata ori de absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic; prevederile prezentei litere nu se aplica absolventilor de Pedagogia Invatamantului Prescolar si Primar, care beneficiaza de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);
d) pentru functia de profesor pentru invatamantul prescolar si profesor pentru invatamantul primar — absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmata de absolvirea unei institutii de invatamant superior de scurta sau de lunga durata in profilul pedagogic;
e) pentru functia de profesor in invatamantul liceal si postliceal — absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic si detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic;
f) pentru functia de maistru-instructor — absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu sau absolvirea, cu examen de licenta sau de absolvire, a unei institutii de invatamant superior in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
g) pentru functiile de profesor documentarist, cadru didactictutore si cadru didactic-mentor — absolvirea cu examen de licenta, examen de diploma ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata in profilul postului ori absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
12. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d1 si d2), cu urmatorul cuprins:
«d1) pentru functia de profesor in invatamantul gimnazial si scoala de arte si meserii — absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
d2) pentru functia de profesor la anul de completare — absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior de lunga sau scurta durata ori a unui colegiu pedagogic in profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii — studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului —, precum si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat, in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;»”.
5. La articolul II, punctul 2 se abroga.
6. La articolul II punctul 5, litera b2) a alineatului (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b2) pretransferarea la cerere si transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare se realizeaza si intre nivelurile de invatamant, cu conditia suplimentara a parcurgerii unui program de perfectionare/formare continua in ultimii 5 ani;”.

Art. II. — Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice incadrate ca profesor pentru invatamantul prescolar, respectiv profesor pentru invatamantul primar se va face la nivelul incadrarii pentru un profesor cu studii superioare din invatamantul preuniversitar.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din
Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
TEODOR VIOREL MELESCANU
Bucuresti, 17 decembrie 2009.
Nr. 387

{moscomment}