Autentificare

Avem 11 vizitatori și niciun membru online

ACADEMIA SINDICALA
Academia Sindical

Un program al:

Fundaţia Friedrich Ebert

CNS Cartel Alfa

BNS

CNSLR Frăţia

CSDR
Termenul limită pentru înscriere: 17 februarie 2012

Academia Sindicală

Un program anual

pentru 20 de tineri activişti sindicaliFundaţia Friedrich Ebert a dezvoltat, în parteneriat cu confederaţiile sindicale CNS Cartel Alfa, BNS, CNSLR Frăţia şi CSDR un program de formare adresat tinerilor activişti din rândurile mişcării sindicale, urmărind creşterea competenţelor şi abilităţilor acestora în domenii fundamentale pentru activitatea sindicală. Ritmul crescut al globalizării economice şi schimbările rapide prin care trece societatea modernă necesită un volum din ce în ce mai mare de informaţii, cunoştinţe şi abilităţi cu ajutorul cărora să fie avansate interesele angajaţilor şi să se asigure respectarea drepturilor acestora. De aceea, o mişcare sindicală care posedă membri bine instruiţi, apţi să facă faţă noilor provocări, este o mişcare mai puternică şi mai eficientă.

Începând cu anul 2010 Fundaţia Friedrich Ebert oferă unui număr de 20 de tineri sindicalişti oportunitatea de a-şi perfecţiona cunoştinţele şi abilităţile în cadrul unui program de instruire inovativ.


Condiţii de participare

Pentru a fi eligibili toţi cei care doresc să aplice pentru programul anual trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă vârsta între 20 şi 36 de ani;

  • să aibă o implicare activă în organizaţia din care face parte;

  • să nu mai fi participat la programe de training organizate anterior de FES.


Egalitatea de şanse

Fundaţia Friedrich Ebert este foarte interesată să promoveze şi să susţină în egală măsură tineri şi tinere din mişcarea sindicală.. De aceea, în selecţia participanţilor va ţine cont de principiul egalităţii de şanse.


Curriculum cu 4 stagii de pregătire

Programul este compus din 4 stagii de pregătire organizate în 4 module tematice ce combină exerciţiul practic cu un conţinut tematic bogat axat pe principalele preocupări şi zone de interes ale activităţii sindicale.


Structura programului de instruire

  • Modulul I: Drepturi sindicale

Participanţii sunt familiarizaţi cu principalele valori şi norme care stau la baza mişcării sindicale şi din care au derivat, de-a lungul timpului, drepturile sindicale. Participanţii se vor familiariza cu principalele drepturi ale membrului de sindicat, precum şi cele ale organizaţiei sindicale, cu prevederile internaţionale şi cele naţionale şi instrumentele legale pe care le au la dispoziţie ei, ca membri sau lideri de sindicat, pentru a asigura implementarea acestor drepturi sau apărarea lor atunci când acestea le sunt încălcate.

  • Modulul II: Securitate şi sănătate la locul de muncă

Cel de-al doilea modul îşi propune să familiarizeze participanţii cu privire la prevederile legislative referitoare la securitatea şi sănătate la locul de muncă şi noţiuni precum managementul stresului, comitetele de sănătate şi securitate în muncă.


  • Modulul III: Economia de piaţă şi sindicatele

Participanţii au şansa de a se familiariza cu principalele mecanisme ale economiei de piaţă şi cu modul în care funcţionarea acestora şi legile economice care decurg afectează anumite teme de interes major pentru activitatea sindicală: salariul, productivitatea, piaţa forţei de muncă. Ce se întâmplă dacă sindicatele negociază salarii mai mari decât productivitatea? Dar atunci când oferta de forţă de muncă este mai mare decât cererea?


  • Modulul IV: Elemente de negociere

A patrulea modul urmăreşte să ofere participanţilor cunoştinţe despre principalele elemente din teoria negocierii şi să descrie principalele tehnici de negociere folosite atât în negocierile colective, cât şi în negocierile de afaceri, politice, etc. Pe durata cursului participanţii vor învăţa, de asemenea, cum să efectueze o analiză a principalelor documente financiare ale companiei care sunt necesare într-o negociere şi vor avea ocazia de se transforma ei înşişi, la finalul cursului, în principalii actori ai unei negocieri colective.


  • DEZBATERE TEMATICA FINALA

Participanţii vor primi în prealabil o culegere de texte şi un set de întrebări şi exerciţii, iar dezbaterea se va purta în jurul textelor primite.


O echipă de traineri experimentaţi

Fiecare modul va fi condus de o echipa de 2 traineri, excelent pregătiţi şi extrem de motivaţi, cu experienţă îndelungată în mişcarea sindicală, care înţeleg necesităţile unui lider în formare.


Diploma de absolvire

Programul de instruire este absolvit cu o diplomă de participare ce atestă parcurgerea de către participanţi a celor 4 stagii de pregătire. Pentru obţinerea diplomei este necesară 1) participarea activă la toate cele 4 module plus dezbaterea tematică de la final şi 2) susţinerea unui examen final de evaluare a cunoştinţelor.


Locul şi modalitatea de desfăşurare

Cele 4 module şi dezbaterea finală se vor desfăşura într-o locaţie de pe Valea Prahovei, care va fi anunţată din timp participanţilor. Fiecare modul începe Joia de la ora 14.30 (sosirea participanţilor înainte!!!) şi se termină Duminica la ora 12.30 (plecarea se face după masa de prânz). Dezbaterea tematică de la final va dura o zi (sâmbătă, cu începere la orele 09.30 şi încheiere la orele 17.30) . Examenul final va fi susţinut pe data de 15 iunie, începând cu orele 15.00. Fundaţia Friedrich Ebert va acoperi toate costurile de organizare, cazare şi masă pentru participanţi. Călătoria participanţilor la training şi înapoi în localitatea de domiciliu va trebui suportată individual de fiecare participant.Nota bene! Participanţii şi organizaţiile care îi desemnează înţeleg că prezenţa la toate stagiile de pregătire este obligatorie şi se angajează să participe la toate cele 4 stagii de pregătire şi la dezbaterea finală.

 

Academia Sindicală


Un program anual

pentru 20 de tineri activişti sindicali
Program de desfăşurare a sesiunilor de formare


15-18 martie 2012

Drepturi sindicale


29 martie – 1 aprilie 2012

Securitate şi sănătate la locul de muncă


10-13 mai 2012

Economia de piaţă şi sindicatele


31 mai – 3 iunie 2012

Elemente de negociere


15 iunie 2012

Examen de evaluare a cunoştinţelor


16 iunie 2012

Dezbaterea tematică finală şi decernarea diplomelorînregistrare


Nume:

Prenume:

Sex:

______________________________________________

______________________________________________

masculin feminin

Organizaţia sindicală (organizaţia de bază şi confederaţia la care e afiliată):


Adresa:

Strada: ________________________________________

Oraş: ___________________ Cod poştal: __________

Număr de telefon:


Fax:


Mobil:


E-Mail:


Data naşterii:

An Luna Ziua

Studii:


Profesia:


FuncţiaSubsemnatul / subsemnata ______________________, declar pe proprie răspundere că toate datele transmise sunt veridice si că sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in formularul de inregistrare a grupului ţintă, in scopul desfăşurării proiectului „Academia Sindicală”, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001

Data :____________ ______________________

Semnătura participantului


Semnătura persoanei de contact din organizaţie şi ştampila organizaţiei


Vă rugăm sa trimiteţi acest formular de înscriere împreună cu paginile următoare (scrisoarea de motivare şi detaliile de activitate) până la:


Data limită: 17 februarie 2012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fax: 021-210.71.91

Poşta: Fundaţia Friedrich Ebert, Reprezentanţa în România

Str. Emanoil Porumbaru, nr. 21, etaj 1, aprt.3, sector 1, BucureştiMotivează de ce vrei să participi la acest program de instruire.
(Descrierea nu trebuie să depăşească o pagină)Descrie 2 activităţi sindicale importante la care ai participat în cadrul organizaţiei din care faci parte in ultimii ani (ex: negocieri colective, redactare materiale informaţionale, conferinţe, activităţi internaţionale, organizare de evenimente, etc.)


(Descrierea nu trebuie să depăşească o pagină)