Autentificare

Avem 12 vizitatori și niciun membru online

SCRISOARE DESCHISA

 

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT

FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION

R O M Â N I A

BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012

Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37

www.fsli.ro fsli@fsli.roSCRISOARE DESCHISA


Domnului/Doamnei………


5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, o zi în care toți factorii implicați în desfășurarea procesului de instrucție și educație, cei care au responsabilități și putere decizională, ar trebui să identifice noi modalități de îmbunătățire a actului educațional, de asigurare a condițiilor minime și obligatorii pentru ca unitățile școlare din România să ajungă la standarde europene, dar și pentru atragerea și menținerea în sistem a personalului performant.

Fiecare ministru al educației a dorit să-și impună propria viziune privind reformarea învățământului, însă niciunul nu a obținut alocări bugetare care să permită implementarea reformelor avute în vedere.

Din nefericire, la fel ca în ultimii 20 de ani, școala românească se confruntă cu lipsuri majore. Noua lege a educației nu a reușit să înlăture sau să amelioreze carențele sistemului de învățământ, dimpotrivă, a bulversat sistemul și a amplificat nemulțumirea salariaților, a părinților și elevilor, datorită inexistenței actelor administrative subsecvente Legii Educației Naționale.

Totodată, procentul din PIB alocat învățământului în ultimii ani a fost total insuficient pentru desfășurarea în condiții normale a procesului instructiv - educativ și a avut efecte negative asupra sistemului educațional. S-a ajuns în situația inacceptabilă în care, din lipsă de fonduri, au fost blocate posturile vacante, ceea ce îngreunează activitatea în unitățile de învățământ. Mai mult, salariile personalului din învățământ, care oricum erau printre cele mai mici din sectorul public, au fost drastic diminuate, astfel încât mii de cadre didactice calificate părăsesc sistemul, în căutarea unui loc de muncă mai bine remunerat. De asemenea, din lipsă de fonduri au fost abandonate sute de proiecte de investiții în infrastructura școlară, multe dintre acestea aproape de finalizare.

Un alt fenomen îngrijorător este abandonul școlar, care se manifestă atât în mediul rural, cât și în cel urban, a cărui cauză principală este sărăcia din cauza căreia multe familii nu pot suporta costurile școlarizării. O altă cauză a acestui fenomen o reprezintă lipsa unei oferte educaționale care să fie în concordanță cu cerințele pieței muncii.

În ultimii ani, obiectivul major al actualei guvernări - de politizare a tuturor structurilor statului - s-a manifestat și în învățământ, unde unicul criteriu de promovare în funcții de conducere a fost cel al apartenenței politice.

Lipsa totală de considerație a Guvernului BOC față de partenerii de dialog social s-a manifestat și în relația dintre conducerea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și federațiile sindicale reprezentative din învățământ, prin mimarea sistematică a dialogului social.


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, în numele celor peste 186.000 de membri, solicită Guvernului României, Parlamentului și tuturor factorilor decizionali să trateze sistemul de educație cu seriozitate și responsabilitate.

Este necesară alocarea unui procent de minim 6% din PIB, pentru finanțarea învățământului, așa cum prevede Legea Educației Naționale, pentru că reformarea învățământului nu se poate face fără resurse financiare.

Alocarea a 6% din PIB va permite finalizarea proiectelor de investiții aflate în derulare, dar și o salarizare decentă a personalului din sistem, care să țină seama de importanța socială a muncii acestora. Din punct de vedere salarial, în ultimii ani, personalul din învățământ a fost dezavantajat în raport cu alte categorii de bugetari. Executivul trebuie să găsească soluții pentru plata, în regim de urgență a diferențelor de drepturi salariale obținute de angajații din educație prin hotărâri judecătorești definitive.

Un învățământ performant nu se poate face fără a asigura numărul minim de personal necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității unităților de învățământ preuniversitar, astfel încât se impune adoptarea de urgență a unui act normativ care să permită deblocarea posturilor vacante și ocuparea acestora.

Solicităm elaborarea, în regim de urgență, de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a unor programe școlare care să țină cont de noile realități de pe piața forței de muncă.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ cere Primului – Ministru, domnul Emil BOC să emită hotărârea de guvern privind sectoarele de activitate la nivelul cărora se negociază contractele colective de muncă, pentru a putea începe negocierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul sectorului învățământ.


Întreaga clasă politică trebuie să conștientizeze că ignorarea în continuare a acestui domeniu strategic – învățământul - va avea consecințe dezastruoase pe termen lung asupra evoluției societății românești în ansamblul ei.PREȘEDINTE,………………………………………………………………………..