Autentificare

Avem 14 vizitatori și niciun membru online

Aplicarea LEN - dispozitii tranzitorii

Aplicarea LEN- Dispozitii tranzitorii-publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104, din 9 februarie 2011

Ordinul MECTS nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant
10 Februarie 2011

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104, din 9 februarie 2011.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, in invatamantul preuniversitar se aplica dispozitiile privind organizarea, functionarea sistemului de invatamant si desfasurarea procesului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011.
Art. 2. — Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfasurare a examenelor nationale, calendarul de desfasurare a admiterii in clasa a IX-a si graficul examenelor de certificare a competentelor profesionale se aproba anual, prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 3. — Pana la elaborarea metodologiilor pentru punerea in aplicare a Legii nr. 1/2011, in invatamantul superior se aplica dispozitiile privind organizarea, desfasurarea si functionarea sistemului de invatamant aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului universitar 2010—2011.
Art. 4. — Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite instructiuni pentru buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.
Art. 5. — Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul preuniversitar prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 6. — Se aproba masurile tranzitorii privind invatamantul superior prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 7. — Directiile generale, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu

Bucuresti, 9 februarie 2011.
Nr. 3.753.

Anexa nr. 1 - Masuri tranzitorii privind invatamantul preuniversitar

Art. 1. — Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura fondurile necesare pentru acordarea bursei scolare „Guvernul Romaniei” pana la finalizarea ciclului gimnazial de catre elevii carora li s-a acordat bursa pana la data intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011.
Art. 2. — Planurile-cadru si programele scolare pentru invatamantul preuniversitar aprobate pana la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011 raman valabile pana la modificarea curriculumului national. Calendarul de intrare in vigoare a noului curriculum se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. 3. — In sistemul national de invatamant, unitatile de invatamant de stat dobandesc personalitate juridica in conditiile prevazute la art. 19 si art. 45 alin. (5) si (6) din Legea nr. 1/2011, incepand cu anul scolar 2011—2012.
Art. 4. — Pana la intrarea in vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor in invatamantul liceal poate fi, dupa caz, de 4 ani sau de 5 ani si este stabilita de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Art. 5. — Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (2)—(4) din Legea nr. 1/2011 se realizeaza incepand cu anul scolar 2011—2012.
Art. 6. — Evaluarea prevazuta la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizeaza incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011—2012.
Art. 7. — Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, conditiile de ocupare a functiilor didactice sunt cele prevazute de dispozitiile aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010—2011.
Art. 8. — Pana la finalizarea stagiului practic de catre prima serie de absolventi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare in invatamantul preuniversitar se realizeaza conform dispozitiilor aflate in vigoare la inceputul anului scolar 2010—2011.
Art. 9. — Pana la formarea corpului national de experti, ocuparea functiilor de conducere, indrumare si control se poate realiza prin detasare in interesul invatamantului, cu respectarea dispozitiilor aflate sau intrate in vigoare la inceputul si pe parcursul anului scolar 2010—2011.
Art. 10. — (1) Departamentele pentru pregatirea personalului didactic isi continua activitatea pana la sfarsitul anului universitar 2011—2012.
2) Modulul 1 al departamentului pentru pregatirea personalului didactic intra in lichidare incepand cu anul
universitar 2011—2012.
(3) Inmatricularea la modulul 2 se face si in anul universitar 2011—2012, acesta intrand in lichidare incepand cu anul universitar 2012—2013.
Art. 11. — (1) Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar care indeplineste varsta de pensionare pe parcursul anului scolar 2010—2011 se pensioneaza la data incheierii anului scolar.
(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv a inspectoratului scolar.
Art. 12. — Directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar care ocupa functii de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui partid politic, la nivel local, judetean sau national trebuie sa opteze, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru functia de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar sau pentru functia politica.
Art. 13. — Personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal pana la sfarsitul anului scolar 2010—2011.
Art. 14. — Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplica, incepand cu data de 1 septembrie 2011, absolventilor liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente, incadrati in invatamantul prescolar si primar.
Art. 15. — Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplica in conformitate cu instructiunile pentru punerea in aplicare a acestuia emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

varianta Monitorul Oficial AICI